Header image
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Par Biedrību

Pirmās topošās biedrības biedru aktivitātes meklējamas 2003. gadā! Pirmie kartingi pirmās dejas...
2005. gadā viss kļuva tik nopietni, ka tika pieņemts lēmums dibināt biedrību! 5. aprīlis ir BIEDRĪBAS “FF SPORTS” dzimšanas diena! Biedrība tika dibināta ar mērķi

  • veicināt autosporta, motosporta, jāšanas sporta, šaušanas sporta un sporta deju popularitāti, kā arī sabiedrības ar informētību un interesi par minētajiem sporta veidiem;
  • veicināt dažādu sabiedrības grupu aktīvu iesaistīšanos minētajos sporta veidos, popularizējot sportisku un veselīgu dzīvesveidu;
  • sekmēt minēto sporta veidu apmācības, tai skaitā organizējot un rīkojot apmācību pasākumus;
  • veicināt treneru un speciālistu piesaistīšanu minēto sporta veidu apmācībām, sporta pasākumiem un sacensībām;
  • sekmēt minētos sporta veidus pārstāvošo sportistu piedalīšanos sacensībās, sporta pasākumos un apmācībās, tai skaitā sniedzot biedriem dažāda veida konsultācijas, kā arī veicinot palīgpersonāla piesaistīšanu, sporta inventāra, materiāltehnisko resursu un finansējuma nodrošinājumu.
  •  

Vēlaties kontaktēties ar mums?

Aivars Usāns
Mob. +371-29160011
e-mail aivars.usans@ffsports.lv
 
Valdis Brutāns
Mob. +371-29532998
e-mail valdis.brutans@ffsports.lv

 

 

 

Mūsu atbalstītāji: